mar
25
2014

Cel projektu "Ogród przyjazny owadom"

Wpisany przez Grzegorz Jastrzębski
Drukuj

"Ogród przyjazny owadom" to jeden z 12 zwycięskich projektów IV edycji Funduszu Naturalnej Energii województwa zachodniopomorskiego właśnie rozpoczynający swą realizację przy Zespole Szkół w Gardnie pod patronatem Gaz System i dzięki finansowemu wsparciu TPD. (należy wspomnieć, że do udziału w konkursie zostało zgłoszonych aż 51 projektów). "Ogród przyjazny owadom"  jest  skierowany do młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na obszarze wiejskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy wiekowej proponujemy działania o charakterze proekologicznym. Poprzez ten projekt mamy nadzieję zwiększyć świadomość młodzieży dotyczącą potrzeby dbania o pszczoły, o ich roli w życiu człowieka i przyrody. Celem projektu jest również rozwój interpersonalny i nabycie nowych umiejętności oraz uwrażliwienie na potrzeby środowiska naturalnego.

Do zaplanowanych działań w ramach projektu należą m.in.: warsztaty wikliniarskie i ceramiczne, warsztaty z budowy domków dla owadów, wykład o roślinach przyjaznych pszczołom, o życiu i roli pszczół w przyrodzie przeprowadzony przez pracowników naukowych Katedry Zoologii i Pszczelarstwa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Ponadto wykonamy ogródek przyjazny pszczołom na terenie szkoły. Planowane jest również zorganizowanie wycieczki przyrodniczej do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz przeprowadzenie konkursu przyrodniczego.

Projekt ten wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, gdyż projektowany ogród będzie miejscem służącym rekreacji i wypoczynkowi  wszystkich mieszkańców Gardna. Poza tym wdrożenie do pomocy przy realizacji projektu lokalnej ludności przyczyni się do nawiązania silniejszych więzi ze środowiskiem szkolnym. Zamiarem projektu jest również wykształcenie potrzeby odpowiedzialności i wrażliwości na bogactwo i piękno otaczającej przyrody.

 

przyg. E. Mular