Zwrot należności za podręcznik Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Jastrzębski   
środa, 13 maja 2015 14:20

UWAGA RODZICE!

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika do klasy I  szkoły podstawowej rodzice zobowiązani są do zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część "Naszego elementarza" na rachunek  Ministerstwa Edukacji Narodowej nr rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W  tytule przelewu należy wpisać "... zwrot za podręcznik część ..." podając  nr jednej z czterech książek. Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.811).